Phức tạp quá bỏ qua!

Muốn khóc...nhưng chả biết khóc vì điều gì. Ừ... khóc để... vệ sinh mắt!

Nhưng tự nhiên đang bình an thì sao khóc được. Thèm được đánh đòn để khóc mà chả có ai đánh...Pùn nhỉ!

5phkhocnhe

"mèn ơi! dễ ợt ..con nằm dài ra để cây roi mót (đừng là roi mây nha! đau!) lên. rồi mời bố mẹ
...hi hi lk2 khóc ngay. vì ấm ức. chúc vui sau khi khóc đấy!
chú ở thật xa :KML"

Đánh...mà phải mời bố mẹ đánh...hix! hihi chắc chỉ có mỗi con làm thôi.
Chú ở thật xa...và con cũng ở thật xa.
Kim Mao Lão (!)
Thân chào chú!

Kim Mao Lão

hi hi! chào con gái!

con nói "Muốn khóc...nhưng chả biết khóc vì điều gì. Ừ... khóc để... vệ sinh mắt!

Nhưng tự nhiên đang bình an thì sao khóc được. Thèm được đánh đòn để khóc mà chả có ai đánh...Pùn nhỉ!"
--- mèn ơi! dễ ợt ..con nằm dài ra để cây roi mót (đừng là roi mây nha! đau!) lên. rồi mời bố mẹ
...hi hi lk2 khóc ngay. vì ấm ức. chúc vui sau khi khóc đấy!
chú ở thật xa :KML